Tip •  9/03/2022

Bodeminsecten in de aardappelteelt

Something went wrong. Please try again later...

Bodeminsecten veroorzaken de laatste jaren meer en meer problemen. In de teelt van aardappelen blijven aaltjes en ritnaalden een belangrijke bron voor opbrengstderving en kwaliteitsverlies. Daarnaast stellen we vast dat ook de luizendruk een specifieke aanpak vereist.

In de brochure Bodeminsecten in de aardappelteelt zetten we de problematiek met bodeminsecten op een rijtje en bieden we mogelijke oplossingen aan.

Download de brochure

Aaltjes

De meeste problemen met aaltjes zitten ingebakken in het bouwplan: gewas- en raskeuze, teeltfrequentie en gewasvolgorde. Het succes van een effectieve aaltjesbeheersing schuilt in het combineren van een goed bouwplan met bedrijfshygiëne, opslagbestrijding, bemonstering en - indien nodig - de inzet van granulaten zoals Vydate® 10G.

Vydate 10G is beter oplosbaar dan alternatieve producten en komt daardoor sneller beschikbaar voor uw gewas. Omdat de meeste schade van aaltjes aan het begin van de teelt plaatsvindt, is dit een belangrijk voordeel. Bovendien worden uw aardappelen ook onder drogere omstandigheden beter beschermd.

Download de Aaltjesbrochure

Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten aaltjes en hoe je aaltjes kan bestrijden, kijk dan ook eens in onze Aaltjesbrochure of bezoek https://www.aaltjes.net/.  

Problematiek ritnaalden

Wat gebeurt er bij ritnaalden? De larven van de kniptor (kever) veroorzaken ondergronds  vraatschade. Vatbare gewassen zijn onder andere maïs, aardappelen en groentegewassen. Vooral vochtige gronden met grasland/graszaadteelt in rotatie zijn gevoelig voor ritnaaldenschade.

Sherpa 0.8 GR is een bijzonder fijn microgranulaat met daarop de werkzame stof Cypermethrin. Door een goede verdeling van de microgranulaatkorrels rondom de aardappelknol wordt er een effectieve bescherming gegeven tegen ritnaalden. De oplosbaarheid van het product en de herverdeling door de bodem na toepassing is beperkt. Een goede verdeling met de specifieke verdelers tijdens het planten is daarom belangrijk.

Luizen

Luizen en de daarbij horende problematiek van virus, blijven jaar na jaar zorgen baren. Vooral het aandeel besmet pootgoed zien we steeds toenemen terwijl de bestrijdingsmogelijkheden  schaarser worden. Sinds enkele jaren is Closer erkend in (consumptie)aardappelen en pootgoed voor de bestrijding van bladluizen. Gezien zijn snelle en goede luisdodende werking, zijn zeer gunstig residuprofiel en geen vereisten naar groei van de plant, is Closer flexibel inzetbaar.