Gewasveld met opkomst van de zon

Spitfire

Herbicide

SpitfireTM is een herbicide tegen breedbladige onkruiden in graan en gras.

Combineert een volle dosis PRIMUS + halve dosis STARANE FORTE in een geoptimaliseerde SE-formulering.

Efficiënt op de klassieke onkruiden en ontwikkeld kleefkruid. 

Snelle werking op muur, kleefkruid, boterbloem, jonge zuring…