Gewasveld met opkomst van de zon

Victus

Herbicide

Victus®:

breedwerkend herbicide voor de bestrijding van onkruiden in mais. Victus® is veilig voor het gewas. Victus® bevat de werkzame stof nicosulfuron en is een breedwerkend herbicide voor de bestrijding van onkruiden in mais. Victus® is werkzaam tegen éénjarige en overblijvende grassen en diverse breedbladige onkruiden. Door de systemische werking worden onkruiden in mais grondig bestreden. Om het werkingsspectrum te verbreden en om bodemwerking te verkrijgen kan Victus® worden gemengd met andere herbiciden.