Doelstellingen voor boeren

Een man inspecteert mais

Ons streven

Wij willen de levens van de mensen die voedsel produceren verbeteren. We stellen ons ten doel het levensonderhoud en de bedrijfsvoering van de boeren te verbeteren en tegelijkertijd de middelen van bestaan te behouden en het land duurzaam te bewerken. Onze tienjarige initiatieven voorzien in instrumenten en training om een stabielere oogst te realiseren, de input te optimaliseren en de klimaatbestendigheid te verbeteren.

Onze doelstellingen voor 2030

Boeren training aanbieden

In 2030 moeten 25 miljoen boeren een opleiding hebben gekregen over de gezondheid van de bodem, het beheer van voedingsstoffen en water en aanbevolen procedures op het gebied van productiviteit.

We gaan boeren op meer manieren informatie verschaffen over de nieuwste ontwikkelingen en technologie.

De levens van kleinschalige boeren verrijken

Richting 2030 de productiviteit, het inkomen en de duurzame landbouwpraktijken van 500 miljoen kleine landbouwbedrijven gezamenlijk verbeteren, waaronder het verdubbelen van het percentage geholpen vrouwelijke boeren.

Tot 80 procent van het voedselaanbod in Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara wordt geproduceerd door kleine boeren. We zetten ons in om hen toegang te geven tot hulpmiddelen, oplossingen en agronomische ondersteuning.

Lees meer over onze inzet voor inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid.

Terugdringen van broeikasgasuitstoot en verhogen van opbrengsten

De boeren in staat stellen om de gewasopbrengst duurzaam met 20 procent te verhogen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen binnen de agrarische systemen ten opzichte van 2020 met 20 procent te verminderen.

We leveren aanbevolen procedures en innovaties om de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd onze planeet te beschermen.

Vrouw met een iPad in een tarweveld

Boeren krijgen als eerste te maken met een altijd veranderend landschap, terwijl ze voortdurend streven naar een hogere opbrengst, veerkracht en gewenstheid. Het succes van de boer heeft voor ons prioriteit. Want wanneer de producenten het goed hebben, heeft onze wereld het goed.