Doelstellingen voor onze activiteiten

Broeikas_Activiteiten

Ons streven

We zetten ons in voor het vergroten van de duurzaamheid van zowel onze activiteiten als de oplossingen die we aan boeren bieden. Onze tienjarige initiatieven omvatten onder meer duurzame innovatie, het opstellen van een klimaatstrategie, het gebruik van uitsluitend duurzame verpakkingen en het verhogen van de duurzaamheidsinspanningen van onze vestigingen.

Onze doelstellingen voor 2030

Duurzaamheidscriteria vereisen voor nieuwe producten

Elk nieuw product van Corteva Agriscience zal in 2025 aan onze duurzaamheidscriteria voldoen.

Transformatie en innovatie in ons landbouwsysteem is van essentieel belang om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Daarom zal elk nieuw productconcept dat we ontwikkelen voordat het in ons productinnovatietraject wordt opgenomen aan specifieke duurzaamheidscriteria voldoen.

Onze uitstoot van broeikasgassen beperken

Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen in 2030 de intensiteit van onze scope 1 en 2-uitstoot met 65% terugbrengen en de intensiteit van onze scope 3-uitstoot met 20% terugbrengen.

Nu boeren en de landbouwindustrie te maken hebben met de directe gevolgen van een veranderend klimaat, laat onze inzet voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen die passen bij het bereiken van het scenario van 1,5oC of beter zien dat we bijdragen aan het oplossen van dit belangrijke probleem.

Alleen duurzame verpakking gebruiken

Alle verpakkingen zullen in 2030 herbruikbaar of recyclebaar zijn.

Een duurzame verpakking vermindert het totale plasticgebruik en de hoeveelheid afval. We ontwikkelen nieuwe processen en technologieën die het mogelijk maken om alle verpakkingen opnieuw te gebruiken of te recyclen.

Onze duurzaamheidsinspanningen versterken

Een duurzamere bedrijfsvoering door het verminderen van afval, het besparen van water, een betere biodiversiteit, meer transparantie en duurzame inkoop.

We werken bijvoorbeeld aan het volledig elimineren van het storten van afval bij onze zaadontwikkelingsactiviteiten en zorgen voor waterbesparing in gebieden met veel waterschaarste. We zullen ook in alle Corteva-vestigingen en -onderzoeksboerderijen aanbevolen procedures voor biodiversiteit toepassen. Bovendien zullen we de inclusiviteit in onze leveringsbasis vergroten totdat in 2030 25% van de adresseerbare uitgaven wordt gedaan bij diverse leveranciers en kleine bedrijven. Lees meer over onze inzet voor inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid.

Een vrouw inspecteert mais

Wij doen altijd wat juist is, houden er hoge ethische normen op na en kennen een veilige en transparante bedrijfsvoering.

– Kernwaarde van Corteva